top of page

 

על השיר

 

 

 

 

פניה פרסמה את השיר "ניגונים" בעיתון "דבר הפועלת" בתחילת שנת 1944 בעיצומה של השואה. בארץ כבר ידעו אז מה קרה באירופה. התחילו להגיע עדויות של ניצולים. 

 

השיר מתאר את הגעגועים העזים ל"בית אבא", לעולם שהשאירו מאחוריהם הצעירים החלוצים שעזבו את ההורים, את הבית, את החיים בגלות ובחרו לעלות לישראל, להקים עולם חדש. חלקם מרדו בהורים ועזבו גם את המסורת היהודית.

 

פניה עצמה לא מרדה באביה. היא ביקשה וקיבלה את ברכתו להחלטתה לעלות לארץ ישראל ולהגשים את חלום הדורות. 

 

אבל הגעגועים של פניה וחבריה לבית אבא לא פסקו מעולם. עתה, ב-1944, זמן כתיבת השיר, נוכח השואה הנוראית באירופה, כשגורלם המר של רבים מההורים שנשארו "שם" כבר ידוע - הגעגועים למה שהיה ולא יהיה עוד שבים ומתעוררים, עולים ומתחזקים, כואבים ולא עוזבים. 

00:00 / 01:34
bottom of page