top of page

 

על מילות השיר

 

 

 

דַע לְךָ – כדאי לך לדעת, חשוב לדעת. דע – צורת הציווי של השורש: י.ד.ע. שם הפועל: לָדַעַת.


רוֹעֶה  - מוביל את הפרות והכבשים למרעה. וגם: מנהיג. באנגלית: shepherd


נִיגוּן - מנגינה, שיר, מנגינה חסידית

 

מְיוּחָד – special


עֵשֶׂב - צמחים ירוקים קטנים, הצומחים בר – בלי ששותלים אותם. רבים: עֲשָׂבִים. הרועה יוצא עם העדר למרעה כדי שיאכלו עשב. בגינה אנחנו מעשבים את הגינה, מוציאים את העשבים הצומחים בין העצים והפרחים ועל הדשא. 


נַעֲשֶׂה - הווה בבניין נפעל מהשורש ע.ש.ה. 

 

כַּמָה  - המילה כמה באה בדרך כלל כמילת שאלה לציון כמות, מספר. במקרים רבים וגם בשיר שלנו היא מילת התפעלות: כמה יפה! כמה יקר! כמה חם! כמה טעים! 

    
נָאֶה – יָפֶה


וּבְשִׂמְחָה לַעֲבֹד אֶת הַשֵם – החסידות קוראת להתפלל לאל ולעבוד אותו בשמחה.


מִתְמַלֵא  - היה ריק ולאט לאט מישהו או משהו ממלא אותו והוא מתמלא והופך להיות מלא. שם הפועל בבניין פיעל: לְמַלֵא. שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְמַלֵא.


מִשְׁתוֹקֵק – רוצה משהו מאוד מאוד. משתוקקים לאהבה, משתוקקים לשוקולד. שם הפועל: לְהִשְתוֹקֵק.

 

אֲזַי - אז. אֲזַי היא צורה שירית של אז.

 

קְּדוּשָתָהּ שֶל הָאָרֶץ – ארץ ישראל היא הארץ הקדושה.

00:00 / 02:19
bottom of page