top of page

 

על המילה אור

                

על בריאת האור אנחנו קוראים בפרק א בספר בראשית: ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור לבין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.

 

מספר בראשית אנחנו לומדים כי היממה היהודית מתחילה בערב: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. השבת מתחילה בערב שבת. החג מתחיל בערב החג. כאשר תינוק נולד ביום שני בערב אומרים כי הוא נולד אור ליום שלישי.

 

האור הוא מקור האנרגיה. הוא גם סמל לכל דבר חיובי. עם ישראל משמש אור לגויים. אורה היא אור ושמחה. אורה היא תורה.

שנת אור היא המרחק שקרן אור עוברת במשך שנה. מהירות האור היא 300,000 קילומטר בשנייה.

 

מטוסי קרב יוצאים לפעולה בבוקר עם אור ראשון ומקווים לחזור הביתה בשלום עד אור אחרון.

פריז היא עיר האורות.

 

בכל מצב יש אורות וצללים, כלומר צדדים חיוביים וצדדים שליליים, יתרונות וחסרונות. אנחנו מקבלים החלטות ופועלים לאור המצב, לאור הדברים. 

אדם נאור הוא אדם מתקדם ולא פרימיטיבי.

אדם שאיבד את מאור עיניו הוא עיוור.

 

אור ירוק ברמזור פירושו שמותר להתקדם. אור אדום פירושו: עצור!

ובחיים: לתת אור ירוק למישהו פירושו לתת לו אישור להתחיל לפעול בנושא מסוים. אור אדום הוא סימן אזהרה. 

 

המו"ל מוציא לאור ספרים ועיתונים. על כל ספר כתוב מתי והיכן יצא לאור, ראה אור.

 

יש אנשים מאירי פנים. אנחנו אומרים: כשהיא נכנסה הביתה וראתה את זר הפרחים הגדול שקיבלה מבעלה ליום הנישואין -  אורו עיניה.

 

כאשר מחכים לכך שמישהו יתחיל לומר את דבריו, אומרים לו בהומור: פתח פיך ויאירו דבריך.

 

האדם המתכנן את התאורה בתיאטרון או באולפן הטלוויזיה הוא תאורן. בכל בית חובה להחזיק פנס של תאורת חירום. כשיש הפסקת חשמל תאורת החירום נדלקת ומאירה את החדר. כאשר מאירים את הבית – הבית מואר.

 

משפטנים זהירים בדבריהם והם משתמשים במילה לכאורה, שפירושה: לפי הנראה, במבט ראשון ושטחי. הם מדברים על ראיות לכאורה. כאילו... אפשר לומר ש...

 

לסיום נאמר כי תמיד כדאי להיות אופטימיים ולראות את האור בקצה המנהרה.

00:00 / 01:42
00:00 / 02:00
bottom of page