top of page

על מילות השיר

עֲלֵה לְמַעְלָה – השורש: ע.ל.ה שם הפועל: לַעֲלוֹת. ציווי: עֲלֵה, עֲלִי, עֲלוּ!

 

עַז - חזק

 

כּוֹח עַז – כוח חזק, הרבה כוח ואנרגיה

 

כַּנְפֵי רוּחַ – כנפיים יש לציפורים, למטוסים ולמלאכים. 

 

נֶשֶר -  עוף גדול, Eagle. רבים: נְשָרִים

 

כַּנְפֵי נְשָרִים –הכנפיים של הנשר. על כנפי נשרים – במהירות ובבטחה. 

'כנפי נשרים' הוא השם שניתן למבצע ההעלאה של 50,000 יהודי תימן לישראל בשנת 1949. העולים הגיעו ברכבת אווירית מהעיר עדן. שם המבצע לקוח מספר שמות, פרק יט', פסוק ד': "ואשָׂא אתכם על כנפי נשרים ואָביא אֶתכם אלי…". המבצע נקרא גם בשם "מַרְבַד הקְסָמִים". מרבד הוא שטיח.

 

אַבִּיר – גיבור, חשוב, מכובד, אציל. בימי הביניים היו אבירים knights

 

תְכַחֵש – תְשַקֵר. השורש: כ.ח.ש. שם הפועל: לְכַחֵש.  

 

פֶּן – שֶמָא, מילת אזהרה מפני משהו רע, כדי שלא יקרה הדבר הרע.

אַל תְּכַחֵשׁ בָּם פֶּן יְכַחֲשוּ לְךָ – אתה צריך להאמין בכוחות שלך. אל תשקר את עצמך ואת אחרים בקשר לכוחות שלך. אם אתה תשקר - ישקרו לך. 

 

דְרוֹש – בַּקֵש אותם בתוֹקֶף, בצורה ברורה. מבקשים בעדינות ובנימוס. דורשים בנימוס אבל בתוקף. השורש: ד.ר.ש. שם הפועל: לִדְרוֹש. שם הפעולה: דְרִישָה. ציווי: דְרוֹש.

 

יִימָצְאוּ  - יִמְצְאוּ אותם. השורש: מ.צ.א. שם הפועל בבניין קל: לִמְצוֹא. עתיד: יִמְצָא. שם הפועל בבניין נפעל: לְהִימָצֵא. עתיד: יִימָצֵא.

 

 

 

 

00:00 / 02:37
bottom of page